logo HOUSE on demand

Strandermangruppen AB erbjuder dig som privatperson råd och hjälp under hela processen för ditt Totalprojekt, Vi är certifierade Kontrollansvariga och har lång erfarenhet från olika projekt. Vi arbetar helt självständigt och är en resurs för dig som konsument och ser till att byggnationen följer de riktlinjer som byggnadsnämnden och Boverkets byggregler kräver.
Vid byggnation, rivningar och markåtgärder krävs enligt plan- och bygglagen, PBL (2010:900), en certifierad kontrollansvarig, KA.
Vi har samlat information som behövs inför och under byggnationen. Vi reder också ut begreppen. Vad betyder Byggherre? Vad är en Kontrollansvarig, KA, och varför behöver man en? Vad är en detaljplan?