logo HOUSE on demand

bygg till huset med vårt totalprojekt.
tillbyggnad med tre specialistföretag.

HOUSE on demand - ett nytänkande sätt att bygga till huset. Ett totalprojekt. Från idé till bygglov ända till ett färdigt hus - på riktigt.
Vi har samlat de bästa kompetenserna för din tillbyggnad; Arkitekt, Byggentreprenör och lagstadgad Byggkontroll .

1. ARKITEKT

Bygglovsbutiken Arkitekter  i Göteborg har genom åren blivit ett begrepp främst för tillbyggnader av hus - för helt vanliga unika människor.
Att bygga till ett hus på rätt sätt är lite mer komplicerat än att bygga ett nytt, eftersom man måste anpassa sig till det som redan finns. Vi har alltid en helhetssyn på byggregler, konstruktion, funktion och vi gör en kreativ ny totaldesign. Alltid mer än en vanlig ritning för bygglov eller anmälan.
Då blir din tillbyggnad - på riktigt.
När du vill bygga ut huset startar vi med ett kostnadsfritt ”första-skissen-möte” där du får ett kostnadsförslag för ritningarna till din bygglovsansökan för din utbyggnad. Bäst att boka tid, du får ett mail med nödvändiga "hemuppgifter" innan mötet.
info@bygglovsbutiken.se  eller tel 031-811200.

Länkar

2. Byggentreprenör

HB Bygg AB är ett företag med lång erfarenhet av tillbyggnader och taklyft i Göteborg med omnejd.
Med 23 anställda snickare i självständiga arbetslag erbjuds en totalentreprenad tillsammans med välrenommerade partners som HB Bygg haft långvarigt samarbete med.
Lång erfarenhet och kompetens kan vi hjälpa er i ett tidigt stadie med tankar och idéer genom platsbesök där vi kan diskutera fram de bästa och mest kostnadseffektiva lösningarna.
Vi kan även hjälpa till med formella konstruktionsritningar och beräkningar, detta krävs numera av myndigheterna när man skall bygga till sitt hus.
Med projekt HOUSE on demand följer vi er hela vägen från start till mål. Med trygghet och styrka. Förvänta dig öppenhet och raka besked.

länkar

3. BYGGKONTROLL

Bygglagstiftningen föreskriver att vid större tillbyggnader måste byggnadens ägare (byggherren) anlita en objektiv certifierad kontrollansvarig som ska bistå byggherren så att alla nödvändiga kontroller görs enligt Plan- och bygglagen.
Strandermangruppen i Göteborg är en av de oberoende konsulter som arbetar med byggkontroll och besiktningar,  är certifierade kontrollansvariga enligt BBR, Boverkets byggregler. Strandermangruppen arbetar helt fristående, arbetet baseras på lång erfarenhet och bygglagstiftningen. För att slutresultatet för ett byggprojekt ska bli så bra som möjligt är det viktigt att Kontrollansvarig (KA) blir delaktig redan i ett tidigt skede. Strandermangruppen arbetar med många skilda uppdragsgivare med allt från tillbyggnader till planering och nybyggnad av hela bostadsområden.

Länkar