Bygga till - bygga smart - bygga rätt

HOUSE on demand är en komplett lösning när du vill bygga till huset.  Från tanke till färdigt hus - på riktigt.
HOUSE on demand samlar alla kompetenser för din tillbyggnad, Arkitekt, Byggentreprenör och Byggkontroll

tre specialistföretag med något gemensamt - din tillbyggnad

Bygglovsbutiken Arkitekter i Göteborg har genom åren blivit ett begrepp för tillbyggnader av hus för helt vanliga unika människor.
Att bygga till ett hus på rätt sätt är lite mer komplicerat än att bygga ett nytt, eftersom man måste anpassa sig till det som redan finns. Vi har alltid en helhetssyn på byggregler, konstruktion, funktion och vi gör en kreativ totaldesign.
Då blir din tillbyggnad - på riktigt.
När du vill bygga till huset startar vi med ett kostnadsfritt ”första-skissen-möte” där du får ett kostnadsförslag för ritningsdelen av din tillbyggnad.

Länkar

Ponere Bygg AB erbjuder privatpersoner en komplett byggtjänst, från idé till färdigställande.
Genom vår transparans skall vi vara en engagerad och aktivpartner till alla som väljer Ponere Bygg som totalentreprenör.
Vi besitter stor kompetens och lång erfarenhet inom vårt område där vi inriktar oss på tillbyggnader och taklyft åt privatpersoner och kan även erbjuda hjälp att ta fram konstruktionsritningar, beräkningar, konstruktionshandlingar och 3d modellering.

länkar

Bygglagstiftningen föreskriver att vid större tillbyggnader måste byggnadens ägare (byggherren) anlita en objektiv certifierad kontrollansvarig som ska bistå byggherren så att alla nödvändiga kontroller görs enligt Plan- och bygglagen.
Strandermangruppen är en av de oberoende konsulter som arbetar med byggkontroll och besiktningar,  är certifierade kontrollansvariga enligt BBR, Boverkets byggregler. Man arbetar helt fristående , arbetet baseras på erfarenhet och bygglagstiftningen. För att projektet ska bli så bra som möjligt är det viktigt att vara delaktig redan i ett tidigt skede. Strandermangruppen arbetar med allt från tillbyggnader till nybyggnad av hela bostadsområden.

Länkar